על מנת שנוכל להיענות לפנייתך באופן המהיר והיעיל ביותר, יש להקפיד ולמלא באופן ברור את כל השדות.

    האם הציוד הושבת? (חובה) כןלא